NOBIPHARM sp. z o.o.
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

tel./fax: 22 633-98-02; tel. 663-43-98

NOBIPHARM sp. z o.o. ma swoją siedzibę na terenie
Instytutu Chemii Przemysłowej
na warszawskim Żoliborzu.

Uprzejmie informujemy, iż biuro czynne jest
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30 – 15:30.
W tych godzinach prosimy składać zamówienia do Działu Handlowego:

tel. 22 568-22-22

fax 22 633-98-06

Zamawianie produktów leczniczych („na ratunek”) w trybie pilnym,  poza godzinami pracy hurtowni.

Poza godzinami pracy hurtowni oraz w weekendy i dni wolne od pracy zamówienia na leki w trybie pilnym są realizowane telefonicznie:

P. Julita Ciesielska tel. 604-790-694
P. Alicja Andrusiuk  tel.604-952-836

Informacja naukowa o produktach leczniczych firmy Biotest oraz wyrobach medycznych Sifin i Glux:

mgr farm. Dobrochna Madejek
tel. 22-633-98-02

Specjalista ds. produktu, rejestracji i reklamacji wyrobów medycznych
odpowiedzialny za firmę Thermofisher Scientific i Eurodiagnostica:

mgr Bartosz Kostro-Olechowski
tel. 603-090-459

KONTAKT DO REGIONALNYCH KONSULTANTÓW MEDYCZNYCH:

woj. pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie
i woj. warmińsko-mazurskie
mgr farm. Aleksander Czuba
tel. 601-83-75-02

woj. dolnośląskie i woj. lubuskie
mgr farm. Piotr Oleksiak

woj. łódzkie, woj. zachodniopomorskie,
woj. wielkopolskie i woj. lubuskie
mgr biologii Monika Kuzmecka
tel. 665-33-98-02
mgr farm. Maciej Orłowski
tel. 601-20-62-29

woj. małopolskie i woj. podkarpackie
mgr biologii Elżbieta Milewska
tel. 603-09-04-79

woj. śląskie, woj. opolskie i woj. świętokrzyskie
mgr biologii Ewa Mazurkiewicz
tel. 605-04-45-12
mgr farm. Katarzyna Kiwior
tel. 603-11-19-69

pozostałe województwa
tel./fax 22-633-98-02
tel. 22-568-22-22
fax. 22-633-98-06

NIP: 118-00-17-591

BDO: 000107616

REGON: 010536632

KRS: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy
KRS Nr 0000107429

Kapitał zakładowy: 50000 PLN

Identyfikator (ID) hurtowni w Rejestrze Hurtowni Farmaceutycznych: 103664