biotest2

Prośbę o udostępnienie Charakterystyki Produktów Leczniczych prosimy kierować na adres:

info@nobipharm.pol.pl

lub mbarabasz@nobipharm.pol.pl

tel/fax: 22 633-98-02

Produkty lecznicze – Biotest AG

W ramach prowadzonej działalności Biotest opracowuje i wprowadza na rynek immunoglobuliny, czynniki krzepnięcia krwi oraz albuminy otrzymywane z osocza krwi ludzkiej, które są stosowane w leczeniu chorób układu immunologicznego i krwiotwórczego. Preparaty krwiopochodne firmy Biotest są stosowane w leczeniu chorób zagrażających życiu, takich jak ciężkie zakażenia, zaburzenia układu immunologicznego czy zaburzenia krzepnięcia krwi (hemofilia).   Najważniejszym materiałem wyjściowym stosowanym w produkcji leków jest osocze ludzkie, które jest przetwarzane do skutecznych i wysoce oczyszczonych produktów leczniczych w jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych.   Biotest przetwarza osocze pochodzące wyłącznie z oficjalnie licencjonowanych i regularnie monitorowanych centrów krwiodawstwa w Niemczech, Belgii, Austrii i USA. Przed rozpoczęciem przetwarzania osocza dawców zostaje ono poddane przesiewowi wirusologicznemu w kierunku przeciwciał przeciw HIV-1 i -2, hepatitis C, i HbsAg. Osocze, które uzyskało wynik dodatni jest usuwane i nie podlega dalszemu procesowi przetwarzania.   Powtarzane badania osocza dawcy oraz czteroetapowa procedura mająca na celu eliminację lub inaktywację wirusów, obejmuje m.in. nanofiltrację (20nm), zapewniającą najwyższy stopień ochrony przed przeniesieniem wirusów chorobotwórczych dla człowieka.   Produkty oferowane przez Biotest spełniają najwyższe standardy i są sprzedawane w krajach o najbardziej rygorystycznych wymaganiach rejestracyjnych na świecie. Jakości i bezpieczeństwu produktów firmy Biotest zaufali pacjenci, pracownicy szpitali, przychodnie lekarskie, laboratoria oraz spółki z ponad 70 krajów.

Immunoglobuliny

Penta_Paks_10ml_en Pentaglobin

Preparat IgG wzbogacony w przeciwciała klasy IgM.

VariCP_50ml_en Varitect CP*

Sprawdzona ochrona przed zakażeniem wirusem VZV i skuteczna metoda leczenia półpaśca.

 

*produkt leczniczy dostępny w Polsce wyłącznie w ramach importu docelowego.

Cyto CP_Packshot_50ml_en Cytotect CP Biotest*

Długotrwała ochrona przed objawami zakażenia wirusem cytomegalii.

 

 

*produkt leczniczy dostępny w Polsce wyłącznie w ramach importu docelowego.

zute Zutectra

Ludzka immunoglobulina przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B, do podawania drogą podskórną.

Hepa_40ml_en Hepatect CP

Uznana ochrona przeciw wirusowi zapaleniu wątroby typu B.

INT 10 Proz 200ml E Intratect 50g/l, Intratect 100g/l

Immunoglobulina ludzka normalna (IVIg)

Układ krzepnięcia

Haet_Paks_SDH100_en Haemoctin 250, 500 i 1000 - VIII czynnik krzepnięcia krwi.

Intensywna opieka

Bisk_50ml_en Biseko - Białko surowicy ludzkiej. Rozwiązanie w sytuacjach złożonych.
Albio_100ml_en (1) Albiomin 20% - Preparat  naturalnych albumin ludzkich o uznanych zaletach.