Haemoctin 250, 500 i 1000

VIII czynnik krzepnięcia krwi. Produkt zarejestrowany w Polsce .